React Native – Mobx kullanımı

Mobx nedir : 

Basitçe bir state yönetim yapısıdır. Örneğin elimizde a verisi var ve bunun değerini b+c oluşturuyor. Ve biz a verisini ekrana render ediyoruz.

Programın belirli biryeride b verisi değişikliğe uğradı diyelim. Eğer Mobx gibi bir state yönetimi kullanıyor ise a verisininde değeri değişecek demektir.

Ve ekranda aldığımız render b verisinin yeni içeriğine göre tekrar dizayn edilecek.

 

Kulum

 

npm install mobx mobx-react@5.4.3 --save
npm i metro-react-native-babel-preset @babel/preset-flow @babel/plugin-proposal-decorators --save-dev

 

proje kök dizininde .babelrc isminde bir dosya oluşturup aşağıdaki json veriyi içine yapıştırın.

{
  "presets": [
    "module:metro-react-native-babel-preset"
  ],
  "plugins": [
    [
      "@babel/plugin-proposal-decorators",
      {
        "legacy": true
      }
    ]
  ]
}

 

 

Basit kullanımı şöyledir

 

// Store class'ımız
import {observable} from 'mobx'; // Gerekli importları yaptık

class CounterStore{
  @observable count = 1; //observable decorator ile count isminde bir değişken tanımladık

  decrement = () => { Değer arttırma fonksiyonu yazdık
    this.count--;
  }

  increment = () => {
    this.count++;
  }
}

export default new CounterStore()//Ana sayfamız
import React, { Component } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';

import {observer} from 'mobx-react'; // mobx için gerekli importu yaptık
import CounterStore from '../store/CounterStore'; // storumuzu sayfaya dahil ettik

@observer // storumuzda tanımlı observable değişkenlerimizin değerlerini anlık olarak çekebilmek için class'ımızın başına bu dekoratoru ekledik
export default class Counter extends Component {
  render() {
    return (
      <View>
        <Text style={styles.text}>{CounterStore.count}</Text>
        <View style={styles.buttonContainer}>
          <Button
            title={"decrement"}
            onPress={() => CounterStore.decrement()}
          />
          <Button
            title={"increment"}
            onPress={() => CounterStore.increment()}
          />
        </View>
      </View>
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  text: {
    fontSize: 38,
    textAlign: 'center'
  },
  buttonContainer: {
    flexDirection: 'row'
  }
});

 

 

Yukarıdaki kodları uygulayıp butona bastığımızda storeda değişen değerin anında ekrana yansıdığını görebilirsiniz.

 

 

@action, @computed dekoratörleri nedir ne işe yarar ? 

 

Action dekoratörü kullanmazsak her satır kod değişikliğinde tek tek değişiklikler store tarafında işlenirken mobx bilgilendirilir.

Ve bu da bizim hızlı UI tasarlamamızı engelleyebilir. Bunun yerine store’da oluşturduğumuz fonksiyonlarımızın başına @action dekoratörü ekleyerek tüm işlem bittikten sonra mobx’i bilgilendirebiliriz. Örnek kullanımı aşağıdadır.

 

Computed dekoratörü ise verileri bir fonksiyon dan return etmek için kullanılır.

 

import {observable, action, configure } from 'mobx';

configure({
 enforceActions:"observed" // Bunu yazma amacımız @action dekoratorunu kullanmayı zorunlu hale getirmel istediğimiz için
})

class CounterStore{
  @observable count = 1;

  @action decrement = () => {
    this.count--;
  }

  @action increment = () => {
    this.count++;
  }

  @computed get fullName(){
    return `${this.firstname} ${this.surname}`
  }


}

export default new CounterStore()

Ana computed dekoratörü kullandıktan sonra ana sayfamızda bulunan

<Text style={styles.text}>{CounterStore.count}</Text> // Kod bloğunu
<Text style={styles.text}>{CounterStore.lastCount}</Text> //ile değiştirebiliriz

 

autorun nedir ?

 

autorun fonksiyonu uygulama ilk çalıştığında çalışıp içindeki kodları icra eder. Sonrasında store da herhangi bir zamanda bir state değişimi olduğunda tekrar çalışır.

Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir

 

 // sayfanın en başında import edilmlei import {autorun} from 'mobx'
constructor(){
  autorun(() => {
    alert(this.count)
  })
}

 

reaction nedir ? 

Örnek olarak store içindeki değişkenlerin belli bir değere geldiğinde bir işlem yapmak istiyoruz. Ve bunu kontrol etmek için karmaşık yapılar kullanmak yerine reaction kullanabiliriz.

Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir

 

// count değişkenimiz her 5 e eşit olduğunda alert alacağız
// constructor içerisine tanımlamalıyız.
reaction(
  () => this.count,
  count => {
    if (count === 5) {
      alert("Başardın")
    }
  }
)

 

when nedir ? 

When reaction ile benzer yapıdadır. Tek farkı yaptığımız tanımlama için sadece 1 kez çalışır. Yani aşağıdaki örnekte count ilk kez 5 olduğunda çalışır, ama ikinci kez 5 olduğunda çalışmaz.

 

//constructor içinde kullanmalıyız
when(
  () => this.count === 5,
  () => alert("Başardın!")
)

 

Storları Provider ve inject ile birlikte kullanmak.

 

Açıklamayı kod içinde bulabilirsiniz.

 

Counter stor dosyamız

import {observable, action, autorun, reaction, when} from 'mobx';

class CounterStore{
  @observable count = 1;

  @action decrement = () => {
    this.count--;
  }

  @action increment = () => {
    this.count++;
  }
}

export default new CounterStore() //Class'ı dışarı aktardık

 

Store index dosyamız

import CounterStore from './CounterStore';//Tüm storları import ettik

export default{
  CounterStore // Tüm storları dışarı aktardık
}

 

 

 

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';

import {Provider} from 'mobx-react'; // Provider için gerekli importu yaptık
import store from './src/store';
// Yukarıda src/store klasöründe index.js dosyasının içinde tüm storlarımızı çektik
import Counter from './src/components/Counter';

export default class App extends Component {
  render() {
    return (
      <Provider {...store}> //Burada {...store } diyerek tüm storlarımızı Provider'a tanımlamış olduk
        <View style={styles.container}>
          <Person />
        </View>
      </Provider>
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#F5FCFF',
  }
});


Counter screen dosyamız

import React, { Component } from 'react';
import { StyleSheet, Text, View, Button } from 'react-native';

import {observer, inject} from 'mobx-react'; // Burada bizim provider'a eklediğimiz storları sayfamıza eklemeye yarayacak fonksiyonumuzu import ediyoruz => inject

@inject('CounterStore') // Burada CounterStore u sayfamıza inject ettik
@observer
export default class Counter extends Component {
  render() {
    const { CounterStore, PersonStore} = this.props; // Ve counterStoru props dan çekip aynı isimli değişkene aktardık.

    return (
      <View>
        <Text style={styles.text}>{CounterStore.count}</Text>
        <View style={styles.buttonContainer}>
          <Button
            title={"decrement"}
            onPress={() => CounterStore.decrement()}
          />
          <Button
            title={"increment"}
            onPress={() => CounterStore.increment()}
          />
        </View>
        <Text style={{ textAlign:'center'}}>{PersonStore.fullName}</Text>
        <Button
          title={"change the name"}
          onPress={() => PersonStore.changeName()}
        />
      </View>
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  text: {
    fontSize: 38,
    textAlign: 'center'
  },
  buttonContainer: {
    flexDirection: 'row'
  }
});

 

 

runInAction nedir ? 

enforceActions:”observed”  olarak ayarladığımızda bütün değişiklikleri @action dekoratörü olan fonksiyonlarda yapmaya zorluyorduk kodumuzu.

Mesela @action olan bir fonksiyonun içinde setTimeout çalıştıramayız hata alırız. Çünkü biz bütün değişikliklerin sadece ve sadece @action dekoratörü ile başlayan fonksiyonlarda yapılacağını belirttik.

Bunun önüne geçip örnek olarak setTimeout kullanmak istersek bunu runInAction ile kullanmalıyız.

Örneği aşağıdaki gibidir.

 

//runInAction yukarıda mobx den import edilmelidir
@action changeName(){
  setTimeout(() => {
    runInAction(() => {
      this.firstname = "Mehmet";
      this.surname = "Seven";
    })
  }, 2000)
}