React Native – FlatList

FlatList react native de bir liste tipidir. Ekranda görünmeyen elemanlarını render etmez ve hafıza kullanımını düşürür.
Genel olarak kullanımı aşağıdaki gibidir.

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, View, Text, FlatList, Image, TouchableOpacity, TextInput} from 'react-native';
import axios from 'axios';
export default class FlatListExample extends Component {

state = {
  text: '',
  contacts: []
};

componentDidMount() {
  this.getContacts();
}

getContacts = async () => {
  const { data: { results: contacts } } = await axios.get('https://randomuser.me/api/?results=30');
  this.setState({
    contacts,
  });
  console.log(contacts);
};

renderHeader = () => {
  const {text} = this.state;
  return (
    <View style={styles.searchContainer}>
      <TextInput
        onChangeText={text => {
          this.setState({
            text,
          });

          this.searchFilter(text);
        }}
        value={text}
        placeholder="Search..."
        style={styles.searchInput}/>
    </View>
  )
};
render() {
  return (
    <FlatList
      ListHeaderComponent={this.renderHeader()} // Bu kısımda Liste header'ı render eden fonksiyon çağrılıyor
      renderItem={this.renderContactsItem} // Bu kısım her liste elemanını render edecek fonksiyon çağrılıyor
      keyExtractor={item => item.login.uuid} // Bu kısım her elemana uniq bir id vermek için kullanılıyor
      data={this.state.contacts} //Burada kullanacağımız datayı tanımlıyoruz
/>
  );
}


}

 

Bazı özelliklerine deyinelim :

 

render() {
    return (
<FlatList
       item.login.uuid} // Bu kısım her elemana uniq bir id vermek için
        data={this.state.items} // Listenin içine render edilmesi istediğimizi dataset

        onEndReached={this.loadNew} // Bu kısım listenin en sonuna geldiğimizde bir fonksiyon çalıştırmak için 
        onEndReachedThreshold={0} // Bu kısım yukarıda çağrılan fonksiyonun listenin sonuna ne kadar yaklaştığımızda çalışacağı değeri girmek için Örn : 0 en sona geldiğinde çalış. Değer arttıkça sona yaklaşmaya "x" kadar kaldığında çalış anlamına gelir.
        onMomentumScrollBegin={() => { this.duringMomentum = false }} // Bu kısımda listenin sonuna gelip listeyi yukarı doğru ittirmeye zorladığımızda bir fonksiyon çalıştırmak için kullanılır
      />
    );
  }