3 – Phonegap – Cordova uygulama imzalama ve release apk üretimi ( Android )

Uygulamamızı yaptıkdan sonra marketlere yükleyebilmek için imzalamamız gerekmekte . Bunu isterseniz android studio aracılığı ilede yapabilirsiniz .

Ama biz CLI kullanarak nasıl yapılıyor onun üzerinde duracağız .

Öncelikle phonegap build android dediğimizde uygulamımızı debug apk olarak derler . Yani hala geliştirme aşamasında markette yayınlayamayacağımız fakat denemelerimizi yapabileceğimiz bur apk oluşturur.

Ama biz uygulamamızı release olarak derlemesini istiyoruz. Ozaman komut şöyle phonegap build android –release .

Şimdi elimizde bir release apk var fakat imzalı değil markette yayınlamak için aynı zamanda bunu imzalamamız gerekiyor . 

keytool -genkey -v -keystore kazikazan.keystore -alias kazikazan -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000  Burada kazikazan.keystore bizim oluşmasını istediğimiz dosyanın adı komutu yazıp enter dediğimizde CLI ile aramızda aşağıdaki dialog geçecek .

Enter keystore password:  Şifre isteyecek girdiğiniz şifreyi unutmayın çünkü uygulamanıza güncelleme göndermek için gerekli

Re-enter new password:    Şifreyi tekrar girin

What is your first and last name?

  [Unknown]:  Ahmet BALTACI    Adınız soyadınız

What is the name of your organizational unit?

  [Unknown]:  mobilmuayene     Kuruluş birimiziniz adı 

What is the name of your organization?

  [Unknown]:  mobilmuayene     Kuruluş adınız

What is the name of your City or Locality?

  [Unknown]:  eskisehir         Şehir

What is the name of your State or Province?

  [Unknown]:  odunpazari        İlçe

What is the two-letter country code for this unit?

  [Unknown]:  90                Ülke kodu

Is CN=Ahmet BALTACI, OU= mobilmuayene, O= mobilmuayene, L= eskisehir, ST=odunpazari, C=90 correct?     Verdiğiniz bilgiler sonucu oluşan kimlik 

  [no]:  y     doğru ise y enter 

Generating 2,048 bit RSA key pair and self-signed certificate (SHA256withRSA) with a validity of 10,000 days

for: CN=Ahmet BALTACI, OU= mobilmuayene, O= mobilmuayene, L= eskisehir, ST= odunpazari, C=90

Enter key password for <kazikazan>   Yukarıda girdiğiniz şifreyi tekrarlayın farklı bir şifre gireseniz hatırlamanız zor olur

(RETURN if same as keystore password):  

Re-enter new password:               Şifreyi tekrarlayın

[Storing kazikazan.keystore]

 Şimdi proje klasörümüzün içerisinde kazikazan.keystore isimli bir dosya oluştu. Bir imza oluşturduk ama imzalı bir uygulamamız halen yok .

phonegap build android –release — –keystore=kazikazan.keystore –storePassword=yukarıdayazdığınşifre –alias=kazikazan –password=yukarıdayazdığınşifre

 

Artık elimizde imzalı markete yüklenmeyi bekleyen bir apk var . Yukarıdaki .keystore dosyasını ve şifrelerini kaybederseniz uygulamanıza güncelleme gönderemezsiniz .

İOS UYGULAMA İMZALAMA

Ios uygulamalarını imzalamak için bir adet mac ve xcode programına ihtiyacınız var  !