React Native Styles

React native de sitillendirme işlemleri için öncelikle sayfaya aşağıdaki kütüphane import edilmelidir.

import { StyleSheet } from 'react-native'

Sonrasında sayfanın en altına aşağıdaki yapıyı ekliyoruz.

const styles = StyleSheet.create({


});

Bu yapının içini css classları yazar gibi dolduruyoruz örnek olarak

const styles = StyleSheet.create({
  contentContainer: {
    flexGrow: 1,

  },
  navContainer: {
    height: HEADER_HEIGHT,
    marginHorizontal: 10,
  },
  statusBar: {
    height: STATUS_BAR_HEIGHT,
    backgroundColor: 'transparent',
  },
  navBar: {
    height: NAV_BAR_HEIGHT,
    justifyContent: 'space-between',
    alignItems: 'center',
    flexDirection: 'row',
    backgroundColor: 'transparent',
  },
  titleStyle: {
    color: 'white',
    fontWeight: 'bold',
    fontSize: 18,
  },

});

Bazı anahtar kelimelerden bahsedelim.

flex:1

Verildiği elemana enine ve boyuna ne kadar genişlemesi gerektiğini söyler.
Eğer flex:1 verirsek o eleman içinde bulunduğu parent elamanın eni ve boyu kadar genişler.
Bir parent elemanın içinde 3 child eleman olduğunu düşünün.

1. flex:1 ,
2. flex:2,
3. flex:4 olsun.

Burada parent elemanın ananı 1+2+4 = 7 olur. Ver her child eleman kendi flex:x oranında yer kaplar.

flexDirection:’row’

Verildiği elemanın child elemanlarının yan yana veya alt alta dizilmesini ayarlamak için kullanılır.
Değer ‘row’ ise yan yana ‘column’ is alt alta child elemanlar dizilir.

justifyContent:’center’

Verildiği elemanın child elemanlarının dizilişlerini ayarlamak için kullanılır.
Değerleri;
‘flex-start’ : varsayılan değerdir. elamanın başlangıç ekseninden itibaren dizilim olur

‘flex-end’ : elemanın sonundan başlayan dizilim olur

‘center’ : elemanın ortasından dizilim olur

‘space-between’ child elemanlar arasındaki boşluk eşit olacak şekilde dizilim yaplır

alignItems:’center’

Verildiği elemanın pozisyonunu ayarlamak için kullanılır.
Değerleri;
‘stretch’ : varsayılan değerdir

‘flex-start’ : containerin içindeki elemanları sola yaslar

‘flex-end’ : containerin içindeki elemanları sağa yaslar

‘center’ : cantainerin içindeki elemaları merkeze hizalar

Standart css kodlarına çok benzeyen anahtar kelimeler var ama örneği background-color yerine backgrounColor