4 – Phonegap – Cordova uygulamanız için debug – release key almak / Facebook Login için

Uygulamamızda facebook login veya herhangi bir facebook sdk özelliğini kullanacak isek bize üretim aşamasında test edebilmemiz için debug key , dağıtım aşamasında kullanım içinde release key lazım .

— uygulama adımız kazikazan daha önce imzalamış olduğumuz uygulama kimliğimizde alias kısmına kazikazan yazmıştık ve kazikazan.keystore isimli bir dosyamız vardı bu bilgilere istinaden aşağıdaki komutu oluşturup enter diyoruz .

$ keytool -exportcert -alias kazikazan -keystore /Users/macbook/kazikazan/kazikazan.keystore | openssl sha1 -binary | openssl base64 

Enter keystore password:  Uygulama imzalarken belirlemiş oluduğun şifre

iF/Xsddsdfsdfs009dflk=     buda release keyin kullanıma hazır