React Native – Post Get

React native de bir api a bağlanıp bilgi çekmek için AXIOS kütüphanesini kullanabiliriz.

npm install axios --save

Yukarıdaki komut ile paketi projeye dahil edebiliriz. Sonrasında kullanmak için

import axios from 'axios'

axios.get('/user?ID=12345')
 .then(function (response) {
  // handle success
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  // handle error
  console.log(error);
 })
 .finally(function () {
  // always executed
 });


axios.post('/user', {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
 })
 .then(function (response) {
  console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
  console.log(error);
 });

yukarıdaki örnekte olduğu gibi get ve post olarak kullanabiliriz.