2 – Phonegap – Cordova CLI Kullanımı ( Komut satırı )

Phonegap kullanırken ; derleme , platform ekleme , platform çıkartma , plugin ekleme vs bütün işlerimizi CLI Komutsatırı aracılığı ile yapacağız.

Şimdi işimize yarayacak komutlara biraz değinelim . “$” işereri olmadan komutları kullanacağız .

$ phonegap help Bu komut phonegap ın kullanılabilecek komutlarını listeler .

$ phonegap cerate myApp Bu komut ile phonegap projesi oluşturabiliriz myApp olusturacağımız projenin ismi oluyor.

$ phonegap platform add android --save Projemize Android platformunu dahil ediyoruz .

$ phonegap platform add ios --save Projemize ios platform dahil ediyoruz

$ phonegap platform add wp8 --save Projemize windowsphone8 platform dahil ediyoruz.

*Platformları silmek için remove komutunu kullanıyoruz .

$ phonegap platform remove android

$ phonegap platform remove android ios Birden fazla platformu aynı anda kaldırmak için.

$ phonegap platform list Uygulamızdaki platformları listeler.

$ phonegap platform update android@5.x.x Android surumunu güncellemek için . Aynı zamanda diğer platformları bu şekilde sürüm değişikliği yapılabilir.

$ phonegap build Projemizi tüm platformlar için build etmek için.

$ phonegap build android Projemizi android platformuna build etmek için.

$ phonegap build ios Projemizi ios platformuna build etmek için.

$ phonegap run android Projemizi android emulatörde yada gerçek cihazda çalışmak üzere derlemek için .

$ phonegap clean android Projemizi clean yapmak için

$ phonegap plugin add https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-barcodescanner.git Projemize plugin eklemek için.

$ phonegap local plugin add https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-barcodescanner.git Projemize local plugin eklemek için.