7 – Phonegap – Cordova Push Notification Kullanımı

Push notification kullanmak için projemize pushnotification plugini dahil etmeliyiz .

Komut : phonegap local plugin add https://github.com/phonegap-build/PushPlugin.git

Komutu uyguladıkdan sonra kullamamız gereken javasicript dosyasını 

html

<head>

<script type="text/javascript" src="js/PushNotification.js"></script>

</head>

 

taglarının arasında projeye dahil edelim

PushNotification.js dosyasının içeriği şu şekilde : 

 

var PushNotification = function() {
};


// Call this to register for push notifications. Content of [options] depends on whether we are working with APNS (iOS) or GCM (Android)
PushNotification.prototype.register = function(successCallback, errorCallback, options) {
  if (errorCallback == null) { errorCallback = function() {}}

  if (typeof errorCallback != "function") {
    console.log("PushNotification.register failure: failure parameter not a function");
    return
  }

  if (typeof successCallback != "function") {
    console.log("PushNotification.register failure: success callback parameter must be a function");
    return
  }

  cordova.exec(successCallback, errorCallback, "PushPlugin", "register", [options]);
};

// Call this to unregister for push notifications
PushNotification.prototype.unregister = function(successCallback, errorCallback, options) {
  if (errorCallback == null) { errorCallback = function() {}}

  if (typeof errorCallback != "function") {
    console.log("PushNotification.unregister failure: failure parameter not a function");
    return
  }

  if (typeof successCallback != "function") {
    console.log("PushNotification.unregister failure: success callback parameter must be a function");
    return
  }

   cordova.exec(successCallback, errorCallback, "PushPlugin", "unregister", [options]);
};

  // Call this if you want to show toast notification on WP8
  PushNotification.prototype.showToastNotification = function (successCallback, errorCallback, options) {
    if (errorCallback == null) { errorCallback = function () { } }

    if (typeof errorCallback != "function") {
      console.log("PushNotification.register failure: failure parameter not a function");
      return
    }

    cordova.exec(successCallback, errorCallback, "PushPlugin", "showToastNotification", [options]);
  }
// Call this to set the application icon badge
PushNotification.prototype.setApplicationIconBadgeNumber = function(successCallback, errorCallback, badge) {
  if (errorCallback == null) { errorCallback = function() {}}

  if (typeof errorCallback != "function") {
    console.log("PushNotification.setApplicationIconBadgeNumber failure: failure parameter not a function");
    return
  }

  if (typeof successCallback != "function") {
    console.log("PushNotification.setApplicationIconBadgeNumber failure: success callback parameter must be a function");
    return
  }

  cordova.exec(successCallback, errorCallback, "PushPlugin", "setApplicationIconBadgeNumber", [{badge: badge}]);
};

//-------------------------------------------------------------------

if(!window.plugins) {
  window.plugins = {};
}
if (!window.plugins.pushNotification) {
  window.plugins.pushNotification = new PushNotification();
}

if (typeof module != 'undefined' && module.exports) {
 module.exports = PushNotification;
}

 

Sonrasında bize android için registration id , ios device token leri verecek ve notification gonderdiğimizde uygulama açıksa ekrana alert kapalı ise üsttarafa bildirimleri itecek java sicrip kodunu da projenize dahil edin

Kod :

// JavaScript Document
var pushNotification;
 
function onDeviceReady() {
    document.addEventListener("backbutton", function(e) {}, false);
    try {
      pushNotification = window.plugins.pushNotification;
      if (device.platform == 'android' || device.platform == 'Android' || device.platform ==
        'amazon-fireos') {
        pushNotification.register(successHandler, errorHandler, {
          "senderID": "xxxxxxxx",// buraya googleden aldığınız sender id girilecek
          "ecb": "onNotification"
        }); // required!
      } else {
        pushNotification.register(tokenHandler, errorHandler, {
          "badge": "true",
          "sound": "true",
          "alert": "true",
          "ecb": "onNotificationAPN"
        }); // required!
      }
    } catch (err) {
      txt = "There was an error on this page.\n\n";
      txt += "Error description: " + err.message + "\n\n";
      alert(txt);
    }
  }
  // İOS BİLDİRİMLERİNİ İŞLEMEK
 
function onNotificationAPN(e) {
    if (e.alert) {
      //
      navigator.notification.alert(e.alert);
    }
    if (e.sound) {
      //SES 
      var snd = new Media(e.sound);
      snd.play();
    }
    if (e.badge) {
      pushNotification.setApplicationIconBadgeNumber(successHandler, e.badge);

    }
  }
  // Android ayarları
 
function onNotification(e) {
  switch (e.event) {
    case 'registered':
      if (e.regid.length > 0) {
        // Notification gönderebilmek için cihazın reg_id sini bilmemiz gerek
        // Cihazın reg_id sini buradan alabiliriz
        alert("regID = " + e.regid);
     localStorage.setItem('regid',e.regid);// local hafızayada kayıt edebilirsiniz
      }
      break;
    case 'message':
    alert(JSON.stringify(e));
      // uygulama açıkken gönderilen notification ları buradan kontrol edip dialog yada alert yardımıyla ekrana yazabilirsiniz
      if (e.foreground) {
        
        var soundfile = e.soundname || e.payload.sound;
        // iSİZE ÖZEL SES DOSYASI TANIMLAYABİLİRSİNİZ
        // SES DOSYASINI ÇALABİLMEK İÇİN org.apache.cordova.media plugin YÜKLEMENİZ GEREK
        var my_media = new Media("/android_asset/www/" + soundfile);
        my_media.play();
      }
      break;
    case 'error':
      break;
    default:
      break;
  }
}
 
function tokenHandler(result) {
  alert('device token = ' + result);
  // İOS NOTİFİCATİON GÖNDEREBİLMEK İÇİN CİHAZIN TOKEN İD SİNİ BİLMENİZ GEREK
  // BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
}
 
function successHandler(result) {}
 
function errorHandler(error) {}
document.addEventListener('deviceready', onDeviceReady, true);

 

Google dan ve Apple dan Gerekli izinleri uygulamanız için aldıysanız php yardımı ile uygulamalarınıza notification gönderebilrsiniz .

pHp kodları da Şöyle :

<?php

$deviceToken = $_GET[reg];
$mesaj = $_GET[mesaj];
$deviceType = $_GET[tip];
 
if($deviceType == 'ios'){

$deviceToken = // deviceToken
$sertifikaAnahtari = "xxxx"; // oluşturduğumuz sertifikanın anahtarı
$mesaj = "bu bir notification dur"; // görüntülenecek mesaj
 
$ctx = stream_context_create();
stream_context_set_option($ctx, 'ssl', 'local_cert', 'Prosertifika.pem');// Prosertifika.pem dosyası appleden aldığınız sertifika isteğiyle oluşturulan dosyadır buna daha sonra değineceğiz . 
stream_context_set_option($ctx, 'ssl', 'passphrase', $sertifikaAnahtari);
 
// development için ssl://gateway.sandbox.push.apple.com:2195
// production için ssl://gateway.push.apple.com:2195
$fp = stream_socket_client('ssl://gateway.sandbox.push.apple.com:2195', 
  $hataKodu, 
  $hataMesaji, 
  60, 
  STREAM_CLIENT_CONNECT|STREAM_CLIENT_PERSISTENT, 
  $ctx);
 
if (!$fp)
exit("Bağlantı başarısız: $hataKodu $hataMesaji");
$body['aps'] = array(
  'badge' => 1,
  'alert' => $mesaj,
  'sound' => 'default'
);
$payload = json_encode($body);
$msg = chr(0) . pack('n', 32) . pack('H*', $deviceToken) . pack('n', strlen($payload)) . $payload;
$result = fwrite($fp, $msg, strlen($msg));
if (!$result)
  echo 'Mesaj iletilemedi';
else
  echo 'Mesaj başarıyla iletildi';
fclose($fp);

}
else if($deviceType == 'android'){
 
 
$registrationIds = array($deviceToken);
 
$msg = array
(
  'message'    => $mesaj,
  'title'     => "Uygulama Adı ",
  'subtitle'   => 'altmetin',
  'tickerText'  => 'Ticker text here...Ticker text here...Ticker text here',
  'vibrate'  => 1,
  'sound'   => 1
);
 
$fields = array
(
  'registration_ids' => $registrationIds,
  'data'       => $msg
);
 
$headers = array
(
  'Authorization: key=' . 'AIzaSyAlgcbNSrK4LgtrtgrtgIqgrtgrtosGz0hmjmo', //googledan aldığınız Authorization key
  'Content-Type: application/json'
);
 
$ch = curl_init();
curl_setopt( $ch,CURLOPT_URL, 'https://android.googleapis.com/gcm/send' );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_POST, true );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_HTTPHEADER, $headers );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );
curl_setopt( $ch,CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode( $fields ) );
$result = curl_exec($ch );
curl_close( $ch );
 
echo $result;
}
else {
  echo "Error";
}


?>