8 – Phonegap – Cordova Facebook Login Kullanımı

Uygulamanızda facebook login kullanmak için öncelikle facebook üzerinde bir uygulama kimliği oluşturmalısınız . Google da ufak bir arama ile bunu nasıl yapacağınızı bulabilrsiniz .

Facebookda bir uygulama kimliğiniz olduğunu varsayıyor ve öyle devam ediyorum .

Öncelikle projenize facebook plugin i dahil ediyoruz .

Aşağıdaki komutu terminal ekranına yapıştırıp download etmesini bekliyoruz

$ git clone https://github.com/Wizcorp/phonegap-facebook-plugin.git

– Download dan sonra terminal ekranından projemizin olduğu dizine gidiyoruz

– Aşağıdaki komutu uyguluyoruz

$ phonegap local plugin add /Users/macbook/phonegap-facebook-plugin –variable APP_ID=”facebookdan aldığınız app id yazılacak” –variable APP_NAME=”facebookda belirttiğiniz uygulama adı yazılacak”

komutunu uyguluyoruz . /Users/macbook/phonegap-facebook-plugin  bu kısım downlopad ettiğimiz dosyanın yolu kendinize gore değiştirin .

Bu işlemler bittikden sonra  gerekli javascript dosyalarını ve kodlarını projeye ekleyelim.

head tagları arasına <script type=”text/javascript” src=”js/facebookConnectPlugin.js”></script>

facebookConnectPlugin.js dosyamızı dahil ediyoruz

facebookConnectPlugin.js dosyasının içeriği şöyle :

"use strict";

/*
 * @author Ally Ogilvie
 * @copyright Wizcorp Inc. [ Incorporated Wizards ] 2014
 * @file - facebookConnectPlugin.js
 * @about - JavaScript interface for PhoneGap bridge to Facebook Connect SDK
 *
 *
 */

if (cordova.platformId == "browser") {

  var facebookConnectPlugin = {

    getLoginStatus: function (s, f) {
      // Try will catch errors when SDK has not been init
      try {
        FB.getLoginStatus(function (response) {
          s(response);
        });
      } catch (error) {
        if (!f) {
          console.error(error.message);
        } else {
          f(error.message);
        }
      }
    },

    showDialog: function (options, s, f) {

      if (!options.name) {
        options.name = "";
      }
      if (!options.message) {
        options.message = "";
      }
      if (!options.caption) {
        options.caption = "";
      }
      if (!options.description) {
        options.description = "";
      }
      if (!options.href) {
        options.href = "";
      }
      if (!options.picture) {
        options.picture = "";
      }
      
      // Try will catch errors when SDK has not been init
      try {
        FB.ui(options,
        function (response) {
          if (response && (response.request || !response.error_code)) {
            s(response);
          } else {
            f(response);
          }
        });
      } catch (error) {
        if (!f) {
          console.error(error.message);
        } else {
          f(error.message);
        }
      }
    },
    // Attach this to a UI element, this requires user interaction.
    login: function (permissions, s, f) {
      // JS SDK takes an object here but the native SDKs use array.
      var permissionObj = {};
      if (permissions && permissions.length > 0) {
        permissionObj.scope = permissions.toString();
      }
      
      FB.login(function (response) {
        if (response.authResponse) {
          s(response);
        } else {
          f(response.status);
        }
      }, permissionObj);
    },

    getAccessToken: function (s, f) {
      var response = FB.getAccessToken();
      if (!response) {
        if (!f) {
          console.error("NO_TOKEN");
        } else {
          f("NO_TOKEN");
        }
      } else {
        s(response);
      }
    },

    logEvent: function (eventName, params, valueToSum, s, f) {
      // AppEvents are not avaliable in JS.
      s();
    },

    logPurchase: function (value, currency, s, f) {
      // AppEvents are not avaliable in JS.
      s();
    },

    logout: function (s, f) {
      // Try will catch errors when SDK has not been init
      try {
        FB.logout( function (response) {
          s(response);
        });
      } catch (error) {
        if (!f) {
          console.error(error.message);
        } else {
          f(error.message);
        }
      }
    },

    api: function (graphPath, permissions, s, f) {
      // JS API does not take additional permissions
      
      // Try will catch errors when SDK has not been init
      try {
        FB.api(graphPath, function (response) {
          if (response.error) {
            f(response);
          } else {
            s(response);
          }
        });
      } catch (error) {
        if (!f) {
          console.error(error.message);
        } else {
          f(error.message);
        }
      }
    },

    // Browser wrapper API ONLY
    browserInit: function (appId, version) {
      if (!version) {
        version = "v2.0";
      }
      FB.init({
        appId   : appId,
        cookie   : true,
        xfbml   : true,
        version  : version
      });
    }
  };
  
  // Bake in the JS SDK
  (function () {
    if (!window.FB) {
      console.log("launching FB SDK");
      var e = document.createElement('script');
      e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/sdk.js';
      e.async = true;
      document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
      if (!window.FB) {
        // Probably not on server, use the sample sdk
        e.src = 'phonegap/plugin/facebookConnectPlugin/fbsdk.js';
        document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
        console.log("Attempt local load: ", e);
      }
    }
  }());

  module.exports = facebookConnectPlugin;

} else {

  var exec = require("cordova/exec");

  var facebookConnectPlugin = {

    getLoginStatus: function (s, f) {
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "getLoginStatus", []);
    },

    showDialog: function (options, s, f) {
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "showDialog", [options]);
    },

    login: function (permissions, s, f) {
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "login", permissions);
    },

    logEvent: function(name, params, valueToSum, s, f) {
      // Prevent NSNulls getting into iOS, messes up our [command.argument count]
      if (!params && !valueToSum) {
        exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "logEvent", [name]);
      } else if (params && !valueToSum) {
        exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "logEvent", [name, params]);
      } else if (params && valueToSum) {
        exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "logEvent", [name, params, valueToSum]);
      } else {
        f("Invalid arguments");
      }
    },

    logPurchase: function(value, currency, s, f) {
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "logPurchase", [value, currency]);
    },

    getAccessToken: function(s, f) {
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "getAccessToken", []);
    },

    logout: function (s, f) {
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "logout", []);
    },

    api: function (graphPath, permissions, s, f) {
      if (!permissions) { permissions = []; }
      exec(s, f, "FacebookConnectPlugin", "graphApi", [graphPath, permissions]);
    }
  };

  module.exports = facebookConnectPlugin;
}

 

Şimdi facebook login yapmak ve kullanıcı nın mail adresini , adını , soyadını vs bilgileri alacağımız kod parçasını projeye dahil edelim .

if (!window.cordova) {
  var appId = prompt("facebook app id yazılacak ", "facebook da belirttiğiniz uygulama adınız yazılacak");
  facebookConnectPlugin.browserInit(appId);
           }
  facebookConnectPlugin.login( ["email"],
  function (response) { fbgiris ();},
  function (response) { });
  function fbgiris (){
       facebookConnectPlugin.api( "me/?fields=id,name,email", ["user_birthday","email","public_profile"],
       function (response) { 	  
      var fb_name =response.name;//Kullanıcı adı
      var fb_email =response.email;// email adresi
      var fb_id  =response.id; //facebook id si
          },function (response) {}); }

 

Birde fuul çalışan bir kod örneği verelim :
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
    <meta name="viewport" content="user-scalable=no, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width, height=device-height, target-densitydpi=medium-dpi" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" />
    <title>facebook Login</title>
  </head>
  <body>
    <div class="app">
      <h1>MOBİLMUAYENE.COM</h1>
      <div id="deviceready" class="blink">
        <p class="event listening">cİHAZA BAĞLANIYOR</p>
        <p class="event received">CİHAZ HAZIR</p>
      </div>
      <div class="event listening button" onclick="login();">Login Facebook</div>
      <div class="event listening button" onclick="showDialog();">facebook ile dialog</div>
      <div class="event listening button" onclick="apiTest();">facebook api testi</div>
      <div class="event listening button" onclick="getAccessToken();">facebook ile kullanıcı bilgileri</div>
      <div class="event listening button" onclick="logPurchase();">Log Purchase Event</div>
      <div class="event listening button" onclick="logEvent();">Log Event</div>
      <div class="event listening button" onclick="getStatus();">login statü bilgileri</div>
      <div class="event listening button" onclick="logout();">Logout Facebook</div>
    </div>
    <div id="fb-root"></div>
    <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/facebookConnectPlugin.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      var login = function () {//facebookConnectPlugin.js dosyasını eklemeyi unutmayın
        if (!window.cordova) {
          var appId = prompt("facebook app id", "uygulama adınız");
          facebookConnectPlugin.browserInit(appId);
        }
        facebookConnectPlugin.login( ["user_birthday","email","public_profile"],
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
      
      var showDialog = function () { 
        facebookConnectPlugin.showDialog( { method: "feed" }, 
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
      
      var apiTest = function () { 
        facebookConnectPlugin.api("me/?fields=id,name,picture,email", ["user_birthday","email","public_profile"],
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) }); 
      }
      var logPurchase = function () {
        facebookConnectPlugin.logPurchase(1.99, "USD",
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
      var logEvent = function () {
        // Daha fazlası aşağıdaki adreslerder mevcut
        // https://developers.facebook.com/docs/ios/app-events
        // https://developers.facebook.com/docs/android/app-events
        facebookConnectPlugin.logEvent("Purchased",
          {
            NumItems: 1,
            Currency: "USD",
            ContentType: "shoes",
            ContentID: "HDFU-8452"
          }, null,
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
      var getAccessToken = function () { 
        facebookConnectPlugin.getAccessToken( 
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
      
      var getStatus = function () { 
        facebookConnectPlugin.getLoginStatus( 
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
      var logout = function () { 
        facebookConnectPlugin.logout( 
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) },
          function (response) { alert(JSON.stringify(response)) });
      }
    </script>
  </body>
</html>