9 – Phonegap – Cordova Push Notification ve Facebook Login i bir arada kullanmak

Uygulamanızda Push Notification ve Facebook Login i bir arada kullanmak istiyorsunuz . Fakat android için derlerken hata alıyor ve derleyemiyorsunuz.

Bu bayağı bir phonegap kullanıcısının canını sıkmış 🙂

Aslında sorunun nedeni de çözümüde basit .

Sorunun nedeni :

* Android Facebook Plugin ve PushNotification plugin iki farklı .jar support dosyası kullanıyor .

* Android çalışabilmesi için tek support dosyasına göre derlenmesi lazım .

* Dolayısı ile farklı iki support içeren plugini derlemeye çalıştığımızda hata alıyor ve derleyemiyoruz .

Sorunun çözümü :

* Projeyi baştan olusturun facebook plugin i projeye ekleyin

* Plugin klasöründen facebook plugin içindeki plugin.xml dosyasını açın 60. satırda

<framework src=”platforms/android/FacebookLib” custom=”true” /> olması lazım

* Bunu slip yerine

<framework src=”com.android.support:support-v4:+” />

<framework src=”com.facebook.android:facebook-android-sdk:3.23.0″ />

* Bu satırları yazın .

* Sonra pushnotification plugin i projeye dahil edin .

* Bende çalışan phonegap local plugin add https://github.com/phonegap-build/PushPlugin.git

  • iOS sürümü
    cordova platform add ios@3.9.2

* Bunu komutsatırına yazın .

* Projeye android için önce clean phonegap clean android

* Sonra build yapın .  phonegap build android

Bukadar .